Waarom door een psycholoog?

Elke klacht heeft een functie. Hoe onwaarschijnlijk het soms ook lijkt. Inzicht in de functie van de klacht is daarom belangrijk.

Een psycholoog is geschoold om mensen te helpen bij het verkrijgen van inzicht in het ontstaan van patronen en gevoelens. Een psycholoog helpt bij het veranderen en onder controle krijgen van gevoelens en ingesleten patronen.

Een psycholoog is geschoold in het werken met traumagerelateerde klachten.