De werkwijze 

Voorafgaand aan het therapeutisch werken met een paard zal er een gesprek plaatsvinden op het praktijkadres. Daarin wordt de hulpvraag van de cliënt besproken. Er wordt uitgelegd wat het voordeel is van een sessie met een paard. Het paard reageert op het gedrag en de uitstraling van de cliënt en wordt in feite de “therapeut”. Alles wat er gebeurt is informatie voor de cliënt en voor mij als begeleider. Een schijnbaar eenvoudige activiteit is de cliënt het paard een halster om laten doen en een rondje met het paard lopen. Dan gaat het om wat er in het hoofd van de cliënt gebeurt op het moment dat hij hier mee bezig is. Hoe reageert de cliënt op het paard als het niet mee werkt of stil blijft staan. Maar ook als het paard heel voorbeeldig meewerkt, wat doet dat met iemand. Een zelfde activiteit kan meerdere keren herhaald worden en zo kan iemand experimenteren met wat de beste manier voor hem/haar is.

Na elke activiteit wordt er nagepraat en aan de hand van de bevindingen een nieuwe strategie uitgeprobeerd. Gaandeweg krijgt de cliënt inzichten en informatie over zichzelf waar hij/zij in het dagelijks leven mee aan de slag kan.

Een sessie met een paard heeft dikwijls enkele weken nodig om te bezinken
en de nieuwe inzichten in het dagelijks leven toe te passen.

Een sessie met een paard kan ook onderdeel zijn van een therapeutisch traject.
Na een aantal psychologische consulten kan er eenmalig sprake zijn
van een sessie met een paard.

Alle activiteiten gebeuren in de buitenlucht op de grond.
De cliënt gaat dus niet op een paard zitten of rijden.