Therapeutisch werken met paarden.

Paarden zijn net als wij sociale individuen. Zij zijn kuddedieren en vluchtdieren, om te overleven hebben zij elkaar nodig. Elk dier brengt  zijn eigen kwaliteit mee en zet die in om de veiligheid van de kudde te waarborgen. Hierbij is samenwerking van levensbelang. Er is een voortdurende interactie met elkaar. Samenwerken is vanzelfsprekend voor hen, ook met mensen. Van nature zijn paarden gevoelig voor het ontvangen van leiding. Een paard laat zich graag leiden mits de leider vertrouwen uitstraalt en zich als een leider gedraagt. Als een paard iemand voor zich krijgt die doet alsof hij het wel weet, maar innerlijk onzeker is dan geeft een paard dat terug door die “leider” niet te volgen en zijn eigen wil te doen, of hij gaat zelf leiden. Op deze manier geeft het paard terug  wat het voelt in het contact met de persoon die met hem werkt. Zo gebeurt het ook in een kudde en deze dynamiek, interactie en onderlinge samenwerking kan ons veel leren.