Nederlands Instituut voor Psychologen

Het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) is de beroepsorganisatie voor psychologen. Een bij het NIP aangesloten psycholoog geeft hiermee te kennen zich geconformeerd te hebben aan het klacht- en tuchtrecht van de beroepsorganisatie. Als er niet in overeenstemming met de richtlijnen gehandeld wordt, kan er bij het NIP een klacht ingediend worden.