NBVH

De NBVH is een beroepsvereniging voor hypnotherapeuten. Een lid van deze vereniging heeft over het algemeen een beroep waarbij hypnotherapie een aanvullende methode is, bijvoorbeeld artsen, psychiaters, psychologen en tandartsen. Hypnotherapie kan deel uitmaken van een behandeling. Het is meestal een onderdeel van de psychologische behandeling. Er wordt alleen met hypnotherapie gewerkt als dit geïndiceerd is en de cliënt er in toestemt.