Registraties beroepsverenigingen

Het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) is de beroepsorganisatie voor psychologen. Een bij het NIP aangesloten psycholoog geeft hiermee te kennen dat zij universitair geschoold is. Het lidmaatschap betekent dat zij zich geconformeerd heeft aan het klacht- en tuchtrecht van deze beroepsorganisatie. Als er niet in overeenstemming met de richtlijnen gehandeld wordt, kan er bij het NIP een klacht ingediend worden.  https://www.psynip.nl/uw-beroep/tuchtrecht-en-klachten/klachtprocedure/

De stichting RBCZ is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren in de complementaire zorg (artsen en therapeuten op Hbo-niveau) certificeert en registreert. RBCZ behartigt de algemene belangen van de aangesloten beroepsbeoefenaren in de complementaire zorg en is een onafhankelijke intermediair tussen beroepsorganisaties, de zorgverzekeraars en cliënten. Als (hypno-)therapeut val ik (Trudy van der Jagt), via de koepelorganisatie RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg), onder het TCZ-tuchtrecht. TCZ staat voor Tuchtrecht Complementaire Zorg. https://rbcz.nu/een-klacht-indienen1.html

De NBVH is een beroepsvereniging voor hypnotherapeuten. Een lid van deze vereniging heeft over het algemeen een beroep waarbij hypnotherapie een aanvullende methode is, bijvoorbeeld artsen, psychiaters, psychologen en tandartsen. Hypnotherapie kan deel uitmaken van een behandeling. Het is meestal een onderdeel van de psychologische behandeling. Er wordt alleen met hypnotherapie gewerkt als dit geïndiceerd is en de cliënt erin toestemt.

De basis voor het therapeutisch werken met paarden heb ik geleerd bij “De Keulseweg”. De manier van werken met paarden is daarna gegroeid tot een methode die geheel bij mij past en daarom ook overkomt bij de cliënten.

Ik heb de cursus Equine Assisted Coach level 1 afgesloten bij www.keulseweg.nl

Scroll naar boven