Registratie van uw persoonsgegevens


Uw persoonsgegevens worden opgenomen in een gegevensbestand. Hierin noteer ik uw naam, adres, woonplaats, emailadres, geboortedatum, telefoonnummer(s), start van de behandeling en maand en jaar van beëindiging en het aantal keer dat u geweest bent.

Ik vraag naar uw Burgerservicenummer (BSN) als bewijs dat u bent wie u zegt dat u bent. Dit ter voorkoming van verzekeringsfraude. Dit nummer wordt niet in het bestand opgenomen. Dit staat alleen bij de gegevens in uw dossier.

Deze gegevens worden gebruikt om te factureren en u te kunnen bereiken mocht dat vereist zijn.

Deze gegevens zullen nooit met derden gedeeld worden zonder uw toestemming. En uiteraard nooit ter beschikking gesteld worden aan bedrijven die u lastig vallen met advertenties. Ik (Trudy van der Jagt) ben de enige die bij uw gegevens kan.

Uw gegevens staan in een beveiligde afdeling in een zogenaamde digitale kluis.U hebt het recht uw geregistreerde gegevens op te vragen, te corrigeren of te laten verwijderen.

De eerstvolgende keer dat u voor een behandeling komt, vraag ik u een handtekening waarmee u toestemming geeft voor het invoeren en bewaren van de voornoemde persoonsgegevens.