Privacy verklaring

Wie verwerkt persoonsgegevens

Trudy van der Jagt is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van de Trudy van der Jagt-internetsite.
De aard van internet in het algemeen en de Trudy van der Jagt-internetsite in het bijzonder hebben tot gevolg dat er alleen gegevens via cookies worden verzameld. Dit ter verbetering van de website en voor de statistieken.

Welke gegevens worden verwerkt

Indien u vragen en/of opmerkingen per e-mail heeft geplaatst en/of andere Diensten binnen Trudy van der Jagt-internetsite heeft aangevraagd, is het mogelijk dat Trudy van der Jagt uw gegevens gebruikt om contact met u op te nemen voor de beantwoording van deze vragen en/of opmerkingen en het uitvoeren van deze Diensten.
Trudy van der Jagt bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening van een wettelijke bewaarplicht.

Gebruik van cookies en logbestanden

Een “cookie” is een kleine informatie-eenheid die aan uw browser kan worden aangeboden terwijl u op de Trudy van der Jagt-internetsite bent. Trudy van der Jagt gebruikt in sommige gevallen cookies om het gebruik van de Trudy van der Jagt internetsite zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Indien u niet wilt dat cookies worden gebruikt door Trudy van der Jagt kunt u uw browser zo (laten) instellen dat de cookies gedeactiveerd worden. Indien u het gebruik van cookies niet accepteert en de cookies heeft gedeactiveerd c.q. heeft laten deactiveren, heeft dat mogelijk gevolgen voor het gebruiksgemak van de Trudy van der Jagt-internetsite.
De Trudy van der Jagt-internetsite genereert automatisch logbestanden van het gebruik door u en andere gebruikers van de Trudy van der Jagt-internetsite. Trudy van der Jagt houdt gebruiksgegevens bij, zoals de bronadressen waarvandaan de pagina’s zijn opgeroepen, IP-adressen en domeinnamen, datum en tijd van het oproepen van de pagina’s, de doorverwijzende internetsites en andere parameters in de URL’s. Deze logbestanden en gegevens zullen voor statistische doeleinden op anonieme wijze worden gebruikt, als ook voor het verbeteren van de dienstverlening via de Trudy van der Jagt-internetsite.

Beveiliging

Trudy van der Jagt heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Personen die namens Trudy van der Jagt toegang hebben tot uw gegevens zijn gehouden tot geheimhouding.

Internetsites van derden

Trudy van der Jagt kan links opnemen naar internetsites van derden. Het kan gebeuren dat deze derden of anderen op deze internetsites informatie over u verzamelen. Trudy van der Jagt is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze internetsites en de handelingen van deze derden en anderen. Trudy van der Jagt raadt u aan kennis te nemen van hun beleid ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens.

Vragen

Indien u vragen en/of opmerkingen heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens binnen de Trudy van der Jagt-Internetsite, kunt u contact opnemen via trudy@vanderjagt.nl

Scroll naar boven