Overige veel gebruikte methoden zijn:

Gedragstherapeutische technieken 
Lichaamsbewustzijn en ademen  
Ontspanningsoefeningen 
Zelfhypnose

* U heeft geen verwijzing van een arts nodig om een beroep op mij te doen.