Omgang met uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden opgenomen in een gegevensbestand. Hierin noteer ik uw naam, adres, woonplaats, emailadres, geboortedatum, telefoonnummer(s), start van de behandeling en maand en jaar van beëindiging en het aantal keer dat u geweest bent.

Ik vraag naar een identiteitsbewijs om te verifiëren dat u bent, wie u zegt dat u bent. Dit ter voorkoming van verzekeringsfraude.

Deze gegevens worden gebruikt om te factureren en u te kunnen bereiken mocht dat vereist zijn.

Deze gegevens zullen nooit met derden gedeeld worden zonder uw toestemming. En uiteraard nooit ter beschikking gesteld worden aan bedrijven die u lastigvallen met advertenties.

Ik (Trudy van der Jagt) ben de enige die bij uw gegevens kan. Mocht er onverwacht met mij iets gebeuren dan is er een waarneemregeling met een collega hypnotherapeut. Zij krijgt pas toegang tot cliënt-gegevens als de regeling in gang gezet wordt.

Uw gegevens staan in een beveiligde afdeling in een zogenaamde digitale kluis. Mijn facturatie is gelinkt aan mijn digitale agenda en de betalingen worden weer gelinkt aan uw persoonsgegevens die u zelf heeft ingevuld op uw digitale bladzijde. Het bedrijf die dit aanbiedt voldoet aan alle veiligheidseisen van de deze tijd. U hebt het recht uw geregistreerde gegevens op te vragen, te corrigeren of te laten verwijderen.

Als u meer wilt weten over de wettelijke regelingen waar ik mee te maken heb kunt u het vinden op de volgende link:
https://hulpgids.nl/recht/wettelijke-regelingen/

Scroll naar boven