Wat is Gedachtenveldtherapie?


Gedachtenveldtherapie is een vorm van therapie waarbij gebruik wordt gemaakt van het meridianensysteem om stress te neutraliseren. Het is gebleken dat spanning oplost als men tijdens het ervaren van de spanning de handen op elkaar legt en dan op het hart houdt.


De methode is een combinatie van EFT (Emotional Freedom Technique), TFT (Thought Field Therapy), HAT (Heart Assisted Therapy) en EMDR (Eye Movement Desensitisation Reprocessing).