Hoe werkt Gedachtenveldtherapie?

Een cliënt denkt aan de stressvolle situatie of herinnering (=gedachtenveld). Dit veroorzaakt spanning in het lichaam. Dan legt de cliënt de handen op zijn hart en ademt ondanks de spanning rustig in en uit. De spanning zal minder worden. Over het algemeen is het binnen enkele minuten rustig. De cliënt kan dan aan de stressvolle herinnering denken, zonder dat het lichaam reageert met spanning. Het om de beurt activeren van de hersenhelften terwijl men aan de herinnering denkt (nu zonder de stressreactie) zorgt er voor dat het blijvend veranderd is. Dit activeren gaat met oogbewegingen, neuriën en tellen.

Men weet nog hoe het voelde, maar kan het niet meer oproepen.