Gedachtenveldtherapie

Gedachtenveldtherapie brengt dat wat je met je hoofd wel weet, maar met je buik nog niet voelt, blijvend in balans.

Ik werk sinds 2003 met gedachtenveldtherapie. Deze vorm van therapie gebruik ik bij de meeste cliënten. In de loop der jaren is het een geheel eigen methode geworden met als gevolg dat ik in 2014 deze methode geregistreerd heb onder de naam: Trudy’s GedachtenveldTherapie®, de TGT®.

De methode heeft raakvlakken met EMDR, maar ik vind de TGT® sneller, vriendelijker en effectiever.

Gedachtenveldtherapie is een vorm van therapie waarbij gebruik wordt gemaakt van het meridianensysteem om stress te neutraliseren. Het is gebleken dat spanning oplost als men tijdens het ervaren van de spanning de handen op elkaar legt en dan op het hart houdt.

Bijvoorbeeld: een cliënt denkt aan de stressvolle situatie of herinnering (=gedachtenveld). Dit veroorzaakt spanning in het lichaam. Dan legt de cliënt de handen op zijn hart en ademt ondanks de spanning rustig in en uit. De spanning zal minder worden. Over het algemeen is het binnen enkele minuten rustig. De cliënt kan dan aan de stressvolle herinnering denken, zonder dat het lichaam reageert met spanning. Het daarna om de beurt activeren van de hersenhelften terwijl men aan de herinnering denkt (nu zonder de stressreactie) zorgt ervoor dat het blijvend veranderd is. Dit activeren gaat met oogbewegingen, neuriën en tellen. Men weet nog hoe het voelde, maar het stressgevoel is blijvend uitgedoofd.

Scroll naar boven