Disclaimer

Hoewel de inhoud van deze website op zorgvuldige wijze is samengesteld, kan Trudy van der Jagt niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de gepubliceerde informatie. Trudy van der Jagt aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, van welke aard dan ook, die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van deze website, daaronder mede begrepen handelen, nalaten en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie, alsmede de (tijdelijke) onmogelijkheid om de site te kunnen gebruiken.

Trudy van der Jagt aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de – al dan niet door derden aangeboden- informatie op de website van Trudy van der Jagt. Trudy van der Jagt behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers, andere derden of de Algemene Voorwaarden van Trudy van der Jagt. Bepaalde verwijzingen in deze internetsite voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover Trudy van der Jagt geen controle heeft. Trudy van der Jagt draagt dus ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op die servers.

De informatie op deze webpagina’s kan technische of typografische fouten bevatten. Deze informatie kan op elk moment worden aangepast of uitgebreid zonder enige waarschuwing vooraf. Trudy van der Jagt is op geen enkele manier verantwoordelijk voor enig andere webpagina die naar de website van Trudy van der Jagt verwijst, noch voor enig andere webpagina waarnaar Trudy van der Jagt verwijst.

De inhoud van deze website wordt zo veel mogelijkheid gecontroleerd naar haar inhoud en actualiteit. Indien er toch fouten of onjuistheden zouden gepubliceerd zijn kunnen wij hiervoor niet verantwoordelijk gesteld worden. De informatie die de bezoeker van onze website dan ook leest kan hij enkel op eigen risico en op eigen verantwoordelijkheid aanwenden.

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze internetsite komen uitsluitend toe aan Trudy van der Jagt of haar toeleveranciers. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Trudy van der Jagt.

Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan:
Trudy van der Jagt

Tel.:0186649234 of trudy@vanderjagt.nl

Daarnaast is op de Trudy van der Jagt internetsite een privacyverklaring van toepassing. Trudy van der Jagt adviseert u ook hiervan voor het gebruik van de Trudy van der Jagtinternetsite kennis te nemen.

Scroll naar boven