Leven vanuit kracht, zonder angst

Deze lezing gaat over de oorzaken van angsten, hoe er mee om te gaan en er van
af te komen. Veel mensen leven met een bepaalde angst. Dikwijls is dit terug te brengen tot een bepaalde gebeurtenis of angst voor afwijzing. Afwijzing door de omgeving, wat anderen wel niet zullen denken, het gevoel niet goed genoeg te zijn, niet gewenst te zijn.
Dit kan veranderen als iemand begint met zichzelf te accepteren zoals hij/zij is.
Als iemand vanuit zelfacceptatie gaat leven dan gaat iemand vanuit zijn kracht leven. Dan krijgt angst geen ruimte meer. Iedereen heeft een soort van innerlijk kompas dat
feilloos aan kan geven wat wel of niet goed is voor de persoon in kwestie.

De lezing kan in overleg gegeven worden waar u maar wilt.

Er is een opname van de lezing van 20 oktober 2013 te koop
op cd voor € 10,00 inclusief verzendkosten.